November 16, 6:00 PM GMT
 PAO
 ZAL
November 16, 7:00 PM GMT
 RMB
 ASV
November 16, 7:30 PM GMT
 FBB
 BAY
November 16, 7:30 PM GMT
 CZV
 BKN
November 17, 4:00 PM GMT
 AXM
 UNK
November 17, 5:00 PM GMT
 BER
 ZEN
November 17, 5:30 PM GMT
 OLY
 EFS
November 17, 7:05 PM GMT
 ASM
 MTA
November 17, 8:00 PM GMT
 CSK
 BAR