November 18, 7:30 PM GMT
 PAO
 BAY
November 18, 7:45 PM GMT
 CZV
 RMB
November 19, 4:00 PM GMT
 BER
 UNK
November 19, 5:00 PM GMT
 AXM
 ZEN
November 19, 5:30 PM GMT
 ASM
 EFS
November 19, 6:00 PM GMT
 FBB
 ZAL
November 19, 7:00 PM GMT
 MTA
 OLY
November 19, 7:00 PM GMT
 BAR
 ASV
November 19, 7:30 PM GMT
 CSK
 BKN