November 25, 5:00 PM GMT
 BAY
 CSK
November 25, 5:45 PM GMT
 EFS
 FBB
November 25, 7:00 PM GMT
 ZEN
 PAO
November 25, 7:00 PM GMT
 MTA
 BER
November 25, 7:30 PM GMT
 RMB
 BKN
November 26, 6:00 PM GMT
 UNK
 CZV
November 26, 6:00 PM GMT
 ASV
 ASM
November 26, 7:30 PM GMT
 OLY
 AXM
November 26, 8:00 PM GMT
 ZAL
 BAR